PORTFOLIO

Promofilm Reehorst

Afspelen

Promofilm Reehorst

Reehorst te Dordrecht is gespecialiseerd in tank- en installatietechniek, levering en plaatsen van tanks. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door procesgecertificeerde medewerkers van Reehorst; volgens het procescertificaat BRL-K903/08, BRL-SIKB 2000, BRL-SIKB 7000 en de van toepassing zijnde Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS).

Verscherpte veiligheidsvoorschriften en milieuwetgeving resulteren in voortdurende technische ontwikkelingen in de tank- en installatietechniek. Nieuwe technische ontwikkelingen worden door Reehorst tank- en installatietechniek op de voet gevolgd en waar mogelijk toegepast.

Daarnaast wordt continu aandacht besteed aan de juiste prijs/kwaliteitsverhouding, waardoor wij in staat zijn om de wensen van de klant te vertalen in een klantspecifiek product met afgifte van de betreffende KIWA-certificaten.

Chemie bovengronds

Naast het opzetten van een inventarisatie van bestaande tankinstallaties en leidingsystemen, waarbij toetsing aan de wettelijk geldende richtlijnen wordt verzorgd, richt Reehorst zich specifiek op de relatie tussen de functionaliteit van een installatie en een veilige werkplek. In het kader van ARBO & CHEMIE heeft Reehorst zich inmiddels bij diverse bedrijven en instanties inventarisaties uitgevoerd waarbij ‘het creëren van een veilige werkplek’ centraal stond.

Voortschrijdend inzicht ten aanzien van de bulkopslag en de verwerking van chemische stoffen zal worden vertaald in hernieuwde wet- en regelgeving. Door middel van overleg met bevoegde instanties, gebruikers en toeleveranciers houdt Reehorst haar kennis actueel en de kwaliteit van hun diensten en producten hoog.

Reehosrt & MVO

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen heeft Reehorst Dordrecht In de afgelopen jaren steeds vaker de voorkeur uitgesproken voor een donatie aan een goed doel boven het ontvangen van een attentie. Een ontwikkeling waaraan zij graag meedoen.

Ondernemersprijs Drechtsteden & Reehorst

Reehorst uit Dordrecht is genomineerd voor de Ondernemersprijs Drechtsteden 2011. In opdracht van de Kamer van Koophandel Rotterdam produceerde Mamascreen de promotiefilm voor Reehorst ten behoeve van de uitreiking.

KLANT: Kamer van Koophandel

Categorie: Corporate

UITDAGINGEN: Productie, montage en motion graphics

Extras: Achter de schermen

  • Camera
  • Lenzen
  • Audio
  • Grip
  • Regie
  • Achter de schermen

Verwante projecten van Kamer van Koophandel

Neem contact op

+31 10 202 34 88 info@mamascreen.com
Vantaabaan 2 | 3045AJ Rotterdam the Hague Airport | Nederland

Trots om partner te zijn van

Signcraft 

Wij sponsoren

Ronald McDonald Huis

Vacatures