Privacyverklaring

1. Verwerking persoonsgegevens
VOF Mamascreen Entertainment verwerkt persoonsgegevens bijvoorbeeld ter uitvoering van een overeenkomst of ten behoeve van deelname aan een productie. Het gebruik en de bescherming van persoonsgegevens is belangrijk voor Mamascreen Entertainment. Zij hanteert hierbij de strikte Europese richtlijnen die in Nederland gelden voor de verwerking van persoonsgegevens.

2. Doel
Mamascreen Entertainment kan uw persoonsgegevens opnemen in haar bestand. Mamascreen Entertainment gebruikt deze gegevens ter uitvoering van de overeenkomst die de betrokkene met Mamascreen Entertainment heeft (waaronder begrepen maar niet beperkt tot abonnementsovereenkomsten, deelnameovereenkomsten, nieuwsbrieven, downloads of overige leveringsovereenkomsten), om de betrokkene te informeren over interessante acties, prijsvragen, producten of diensten van Mamascreen Entertainment, haar partners of zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Ten behoeve van analyse, verrijking of validatie van uw persoonsgegevens kunnen externe databronnen geraadpleegd of ingezet worden. Voor toezending van informatie met gebruikmaking van elektronische gegevens, zal Mamascreen Entertainment te allen tijde óf de uitdrukkelijke toestemming (“opt-in”) van de betrokkene verkrijgen óf dit zal geschieden in het kader van gelijksoortige diensten van Mamascreen Entertainment, waarbij de mogelijkheid zal worden geboden bezwaar aan te tekenen tegen de toezending (“opt-out”).

3. Aanpassingen / afmelding
Indien uw gegevens zijn opgenomen in het bestand van Mamascreen Entertainment kunt u zich door middel van een uitschrijflink bij een (commerciële) uiting te allen tijde afmelden. U heeft bovendien het recht u tegen direct marketing of verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden te verzetten. Daarnaast heeft u het recht Mamascreen Entertainment te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren en/of uw persoonlijke profiel aan te passen.

Voor al deze aanpassingen kunt u een email sturen aan info@mamascreen.com of een bericht sturen aan:

Mamascreen Entertainment
Vantaabaan 2
3045 AJ Rotterdam
Nederland

4. Bezoekersgegevens
Via haar websites kan Mamascreen Entertainment algemene bezoekersgegevens verzamelen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de hoeveelheid bezoekers en het aantal klikken op bepaalde pagina’s. Daarnaast kan Mamascreen Entertainment of een externe partner in bepaalde gevallen automatisch (niet via gebruikersregistratie) informatie verzamelen zoals schermresolutie, type browser en de wijze waarop men surft. Deze informatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van analyses om hiermee het aanbod op onze websites te verbeteren. Deze informatie wordt onder andere verkregen door gebruikmaking van zogenaamde “cookies”. Op verzoek van de gebruiker kunnen functionaliteiten die gebruik maken van cookies (zoals geautomatiseerde herkenning) in- en uitgeschakeld worden in de browser of op de website. Wanneer het gebruik van cookies in uw browser is uitschakeld zijn sommige functionaliteiten mogelijk niet beschikbaar. Voor bijvoorbeeld het tegengaan van (betalings)fraude of misbruik zal in sommige gevallen ook het IP-adres worden geregistreerd.

Mamascreen Entertainment behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website www.mamascreen.com op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.

Klaar om jouw verhaal te vertellen?

Deel jouw idee met ons en wij maken er een meesterwerk van. Vraag nu een offerte aan.